Zákon o spotřebitelském úvěru z pohledu klienta

Dne 1.12.2016 vstoupil v platnost nový zákon o spotřebitelském úvěru, který zásadně mění podmínky poskytování všech úvěrů na trhu. Co přináší tento zákon klientům?

1. Každý rok trvání úvěrové smlouvy má klient možnost splatit až 25% zbývající dlužné částky (jistiny) bez jakékoliv sankce.

V idealizovaném případě tak dlužník své závazky splatí zcela bez sankcí za 4 roky. Upřímně, takových dlužníků příliš mnoho není, ale pokud klient nenadále například zdědí nebo vyhraje větší obnos, může se tato informace hodit. V drtivé většině případů se totiž klientovi vyplatí nejdříve splatit své dluhy a teprve poté spořit (úroková sazba úvěrů prakticky vždy převyšuje úrokovou sazbu vkladů). Jedinou výjimkou je kombinace dlouhodobého spoření s dlouhodobým úvěrem na bydlení a situace, kdy klient nemá naspořenou ani základní rezervu na fungování domácnosti. Pak je rozumné odložit část prostředků na rezervu a zbytkem splatit nejdražší dluh (s nejvyšší úrokovou sazbou).

2. Předčasné splacení bez sankce v případě mimořádných životních situací

Pokud dojde k pojistné události, která bude vyplněna z vinkulovaného životního či neživotního pojištění, tak banka neuplatní sankci za předčasné splacení. Sankci banka obvykle neuplatňovala ani dnes, ale klient o tuto výjimku musel žádat. V případě smrti nebo invalidity či dlouhodobé nemoci klienta či jeho manžela (partnera) má klient nárok na předčasné splacení bez sankce, pokud prokáže, že se výrazně snížila jeho schopnost splácet.

3. Zastropování sankce za jakékoliv předčasné splacení

Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů (max. 1% ze splacené části), které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

4. Omezení sankce při prodeji nemovitosti

Pokud dlužník během doby trvání úvěrové smlouvy prodá nemovitost, která je v zástavě nebo která byla financována dotyčným úvěrem, tak může úvěr na bydlení zcela předčasně splatit za podmínky, že doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení je delší než 24 měsíců, přičemž věřiteli vzniká právo požadovat náhradu nákladů, které ale nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru, maximálně však částku 50 000 Kč. Zákon zde nijak neomezuje rodinné vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, tj. například koupě mezi sourozenci nebo rodiči a dětmi.

5. Dostatečné prověření schopnosti klienta splácet

Poskytne-li poskytovatel spotřebiteli spotřebitelský úvěr bez posouzení jeho úvěruschopnosti, je smlouva neplatná. Spotřebitel může uplatnit námitku neplatnosti v tříleté promlčecí lhůtě běžící ode dne uzavření smlouvy a je povinen vrátit poskytnutou jistinu spotřebitelského úvěru v době přiměřené jeho možnostem.

  • Vytvořeno dne .

Svět M.S.QUATRO

  • M.S.QUATRO, s.r.o., Na Hradbách 424/3, 69301 Hustopeče
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.